Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Рішенням позачергових загальних зборів членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДОНБАСУ» Головуючий…